Gwarancje, reklamacje, zwroty

Gwarancja i serwis

W przypadku wykrycia wady w towarze objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym oddziałem, sklepem stacjonarnym Firmy Handlowej MR.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu [paragon lub faktura] oraz oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 71 342 13 60

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować z pismem, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych.

UWAGA:

Firma Handlowa MR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Kupujacego w zwiazku z wystąpieniem wady produktu i nie pokrywa kosztów montażu i demontażu towaru oraz innych ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z użyciem wadliwego towaru.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklepask@o2.pl  lub telefonicznie: +48 71 342 13 60  Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionego towaru, masz prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu

W ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki poinformuj Sklep na piśmie o odstąpieniu od umowy.

  • Zwrócić możesz całe zamówienie albo jeden z zamówionych produktów.
  • Nie jest to koniecznie, ale możesz dołączyć kopię paragonu fiskalnego.
  • Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient.
  • Prosimy o zabezpieczenie wysyłanego produktu tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu.

Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na podany numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.


NASZE SKLEPY NA TERENIE POLSKI

 

MR WROCŁAW

ul. Braniborska 44
tel/fax: 071 342 13 60
więcej