Regulamin sprzedaży

§1
Postanowienia ogólne

1. Firma Handlowa MR prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin"].

2. Firma Handlowa MR s.j. z siedzibą w Warszawa, Modlińska 219A , NIP: 5241006478, tel. +48 22 884 63 85, adres email: mr@mrfh.com.pl.

4. Alternatory, rozruszniki oraz części do alternatorów i rozruszników sprzedawane w naszych sklepach są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej alternatory-rozruszniki-czesci.pl w zakładce „Nasze sklepy".

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte w mailu, otrzymane telefonicznie lub zawarte na stronie internetowej przy zamawianym towarze w momencie składania zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez potwierdzenie w mailu lub telefoniczne.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją klienta [firmy lub osoby zamawiającej].

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej bądź w emailu do Klienta,

2. Ceny przesyłek określone są na podstronie „koszt dostawy".

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4
Wysyłka towaru

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy i zwykle następuje w ciągu 24 godzin, w przypadku braku towaru w magazynie warunki zamówienia ustalane są indywidualnie [ zazwyczaj wysyłka taka następuje w ciągu 48 godzin ].

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej albo udostępnia do odbioru przez klienta w jednym z naszych sklepów stacjonarnych [ Warszawa, Łódź, Wrocław, Częstochowa, Kraków ], w zależności od wybranej w zamówieniu formy dostawy.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Firmy Handlowej MR.

§5
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Firma Handlowa MR.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

c) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej rozruszniki-alternatory-czesci.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Firmy Handlowej MR.

§9
Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą Handlową MR.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 października 2013 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.


NASZE SKLEPY NA TERENIE POLSKI

 

MR WROCŁAW

ul. Braniborska 44
tel/fax: 071 342 13 60
więcej